• Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Sprzedający uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Kupującego w zakresie, jakim jest to konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawartej między stronami. 

Dane osobowe Kupującego nie są przekazywane, odsprzedawane ani też użyczane stronom trzecim. 

Zgodnie z przepisami ustawy Kupującemu przysługuje prawo wglądu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji lub aktualizacji oraz wystąpienia z wnioskiem o ich usunięcie z bazy. Wniosek należy przesłać mailem na adres administratora Sklepu: sklep@edukamp.pl 

ZWROT TOWARU 

 1. Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” (DZ. U. z dnia 31 marca 2000 roku) Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy kupna bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od daty odebrania Produktu. 

  2. Zwrot Produktu może nastąpić pod następującymi warunkami: 
  a. Produkt nie był używany 
  b. Pozostaje w oryginalnym opakowaniu 
  c. Nie został zniszczony lub uszkodzony 
  d. Produkt jest kompletny 
  e. W przypadku produktów będących nagraniami wizualnymi lub audialnymi lub programami komputerowymi zwrot może nastąpić jedynie pod warunkiem nie naruszenia ich oryginalnego opakowania (np. folii) lub plomb. 

  3. Procedura zwrotu: 
  a. Kupujący dostarcza Produkt na własny koszt do siedziby Sprzedającego 
  b. Wraz z Produktem Kupujący zobowiązany jest przekazać dowód zakupu (faktura, paragon), oświadczenie o zwrocie Produktu oraz gwarancję o ile była dostarczona razem z Produktem 
  c. Właściwe zabezpieczenie chroniące przed uszkodzeniami w trakcie transportu Produktu leży po stronie Kupującego. 
  d. Sprzedający po otrzymaniu i przyjęciu Produktu zwróci Kupującemu cenę Produktu przelewem na konto (w przypadku płatności za Produkt przez Kupującego przelewem na konto Sprzedającego) lub przekazem pocztowym na adres podany w Zamówieniu (w przypadku płatności za pobraniem). Dokonanie przelewu lub przekazu nastąpi w terminie 7 dni od daty otrzymania i przyjęcia Produktu przez Sprzedającego. 

  4. Jeżeli zwrócony i przyjęty przez Sprzedającego 
  Produkt będzie niekompletny lub będzie nosił ślady użytkowania Sprzedający zwróci Produkt Kupującemu na jego koszt, po wcześniejszym poinformowaniu go o tym fakcie telefonicznie lub mailowo. Brak możliwości skutecznego kontaktu w ciągu 7 dni od daty przyjęcia zwrotu przez Sprzedającego upoważnia go do odesłania Produktu bez powiadomienia. 


REKLAMACJE 

Wszelkie reklamacje dotyczące czasu dostawy, uszkodzeń transportowych, niezgodności dostarczonego towaru z zamówieniem, jakości produktu prosimy zgłaszać przesyłając reklamację listownie na adres siedziby lub pocztą  elektroniczną na adres: sklep@edukamp.pl 
Koszt przesłania reklamowanego towaru do Sprzedającego ponosi Kupujący. 
Koszty przesyłki zwrotnej po uznaniu reklamacji ponosi Sprzedający. 
Reklamacja Produktu jest możliwa tylko pod warunkiem dostarczenia razem z reklamowanym Produktem oryginału paragonu sprzedaży (paragon z kasy fiskalnej). Zastrzeżenie nie dotyczy sprzedaży na fakturę dla firm. 

W przypadku zastrzeżenia na opakowaniu o konieczności zachowania opakowania w celach reklamacji, warunkiem koniecznym przyjęcia reklamacji jest dostarczenie reklamowanego Produktu w opakowaniu oryginalnym.